Manfaat Menjadi Seorang Relawan

Menjadi seorang relawan merupakan keinginan setiap insan muda. Dengan menjadi relawan mampu mengaktualisasi masing-masing individu yang tergabung dalamnya. Bersama semangat yang membara dan solidaritas yang kuat mampu menghantarkan mereka untuk saling belajar, saling menolong, hingga berlatih bersama untuk menjadi seorang relawan yang tangguh. Banyak manfaat yang diperoleh menjadi relawan, sebut saja menambah kerabat dan keluarga baru, mendapatkan pelatihan soft skill dan hard skill penunjang kehidupan, hingga menambah sebuah bahu untuk menjadi tempat berkeluh-kesah. Semoga relawan-relawan di sana diberikan ketabahan dan semangat yang terus menyala hingga saatnya mewariskan semangat tersebut ke generasi-generasi selanjutnya.